Co lekarze powinni wiedzieć o zalecaniu marihuany w Nowym Jorku

Co lekarze powinni wiedzieć o zalecaniu marihuany w Nowym Jorku

Posted by Marihuana Doctors on 06/08/2018 in Zasoby dla lekarzy

Zawartość medyczna sprawdzona przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Obecnie medyczna marihuana jest legalna w 29 stanach USA. Nowy Jork dołączył do tej krucjaty w lipcu 2014 r., kiedy to Gov. Andrew M. Cuomo i Legislatura Stanu Nowy Jork przyjęli ustawę Compassionate Care Act. Ustawa ta ma na celu uregulowanie "produkcji, sprzedaży i stosowania medycznej marihuany". Ustawa stara się również zachować równowagę między pomaganiem mieszkańcom w łagodzeniu objawów ciężkich schorzeń a ochroną społeczeństwa.

Według stanu na maj 2018 r. w stanie Nowy Jork zarejestrowanych jest 1 644 praktyków medycznej marihuany i 56 204 certyfikowanych pacjentów. Przy tak dużej liczbie pacjentów potrzebujących leczenia, istnieje duże zapotrzebowanie na zarejestrowanych lekarzy w tym stanie. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Drug Policy Alliance, ponad połowa pacjentów i opiekunów nie była w stanie znaleźć lekarza, który wydałby im certyfikat w stanie Nowy Jork.

Jeśli chcesz dołączyć do rosnącej społeczności zarejestrowanych lekarzy i pomóc wypełnić zapotrzebowanie, niech to będzie Twój przewodnik lekarza po medycznej marihuanie w Nowym Jorku. Pokażemy, jak zalecać medyczną marihuanę w Nowym Jorku i jak pomóc pacjentom w uzyskaniu certyfikatu.

Co to jest medyczna marihuana?

Medyczna marihuana wykorzystuje substancje chemiczne zawarte w roślinie marihuany do leczenia chorób. Medyczna marihuana może pomóc w łagodzeniu objawów wielu chorób, od choroby Alzheimera po jaskrę. Pacjenci często używają jej także, aby pomóc sobie w radzeniu z objawami związanymi z chorobami zagrażającymi życiu. Wykazano, że aktywne substancje chemiczne zawarte w medycznej marihuanie, kannabinoidy, zmniejszają niepokój, rozluźniają mięśnie, poprawiają apetyt, a nawet zabijają komórki rakowe.

Zgodnie z prawem stanowym nie każdy może uprawiać marihuanę do celów medycznych. Zgodnie z przepisami Nowego Jorku, zatwierdzona marihuana musi reprezentować konkretną markę z określoną zawartością kannabinoidów, a zarejestrowani producenci muszą przestrzegać ścisłych wytycznych. Lekarze nie wydają medycznej marihuany. Zarejestrowany lekarz jest odpowiedzialny jedynie za zalecanie określonej dawki i postaci oraz wydawanie zaświadczeń dla pacjentów.

Zarejestrowani producenci mogą wytwarzać wyłącznie produkty z medycznej marihuany, które zostały zatwierdzone przez nowojorskiego komisarza zdrowia. Obecnie zatwierdzone są następujące formy:

  Olejek Kapsułki Tabletki do żucia Tabletki musujące Pastylki Formy miejscowe Plastry transdermalne

Prawo Nowego Jorku zabrania palenia marihuany, ponieważ palenie tej rośliny niesie ze sobą znane zagrożenia dla zdrowia.

Certyfikacja pacjenta do programu medycznej marihuany w Nowym Jorku

Lekarze muszą wystawiać zaświadczenia tylko tym pacjentom, którzy spełniają odpowiednie kryteria określone przez prawo. Do programu medycznej marihuany mogą kwalifikować się wszyscy pacjenci z poważnymi lub zagrażającymi życiu schorzeniami. Do schorzeń kwalifikujących się do programu należą:

  HIV lub AIDS Choroba Parkinsona Stwardnienie rozsiane Epilepsja Zapalne choroby jelit Neuropatia Zaburzenia stresowe pourazowe Choroba Huntingtona Ciężki lub wyniszczający ból przewlekły Stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic lateral sclerosis) Rak

U pacjentów musi również występować jedno z następujących schorzeń pokrewnych:

  Zespół wyniszczenia wyniszczający ból przewlekły Ciężkie mdłości Napady Ciężkie lub uporczywe skurcze mięśni.

Program medycznej marihuany w Nowym Jorku i ryzyko prawne

Zanim rozważysz zalecanie marihuany w Nowym Jorku, przeczytaj poniższe podsumowanie, zaczerpnięte z projektu ustawy Compassionate Care Act:

  Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health - NYSDOH) nadzoruje wdrażanie zasad i przepisów dotyczących medycznej marihuany. Gubernator ma ostatnie słowo, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, i ma prawo przerwać program. Komisarz ds. zdrowia może dodać dodatkowe warunki do listy warunków kwalifikujących. Aby uzyskać medyczną marihuanę, pacjenci muszą otrzymać zaświadczenie od lekarza. Lekarz musi być przeszkolony, zarejestrowany w NYSDOH i posiadać licencję stanową na leczenie poważnych schorzeń, aby móc wydawać pacjentom zaświadczenia. Pacjent musi pozostać pod stałą opieką lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący musi wziąć pod uwagę odpowiednią formę i dawkę medycznej marihuany dla swoich pacjentów. Pacjenci muszą przechowywać marihuanę w jej oryginalnym opakowaniu. Pacjenci i opiekunowie muszą oddzielnie złożyć wniosek do NYSDOH o wydanie karty identyfikacyjnej rejestru. Karta identyfikacyjna rejestru traci ważność po upływie roku od daty uzyskania certyfikatu. Pacjenci muszą nosić kartę przy sobie, gdy są w posiadaniu medycznej marihuany. Tylko organizacje zarejestrowane przez NYSDOH mogą produkować, sprzedawać, dostarczać, transportować, dystrybuować lub wydawać medyczną marihuanę.

Jeśli obawiasz się ryzyka prawnego związanego z zalecaniem leczenia medyczną marihuaną i wydawaniem zaświadczeń dla pacjentów, weź pod uwagę poniższe zakazy praktyków. Jak się przekonasz, istnieją zasady, których należy przestrzegać, ale ryzyko nie jest tak duże, jak mogłoby się wydawać. Jako zarejestrowany lekarz nie możesz:

  Bezpośrednio lub pośrednio zabiegać, otrzymywać lub przyjmować jakichkolwiek wartościowych przedmiotów od zarejestrowanej organizacji. Oferować zniżki lub innych wartościowych przedmiotów certyfikowanemu pacjentowi w związku z wyrażeniem przez niego zgody na korzystanie z usług określonego lekarza, marki, zarejestrowanej organizacji lub formy zatwierdzonego produktu medycznej marihuany. Badać kwalifikującego się pacjenta w celu zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego w dowolnym miejscu będącym własnością zarejestrowanej organizacji lub przez nią prowadzonym. Bezpośrednio lub pośrednio czerpać korzyści z uzyskania przez pacjenta pisemnego zaświadczenia, z wyłączeniem pobierania odpowiedniej opłaty za wizytę pacjenta. Posiadać współpracownika, małżonka lub członka rodziny, który ma bezpośredni lub pośredni interes finansowy w zarejestrowanej organizacji, która może odnieść korzyści z zakupu medycznej marihuany przez certyfikowanego pacjenta lub opiekuna. Wystawiania zaświadczeń dla siebie, członków rodziny, pracowników lub współpracowników. Otrzymywania lub dostarczania próbek produktów zawierających marihuanę. Być wyznaczonym opiekunem dla wszystkich pacjentów, którym wystawiłeś certyfikat.

Jako zarejestrowany lekarz będziesz również podlegać pewnym wymogom sprawozdawczym, do których należy m.in. zgłaszanie:

  Śmierci pacjenta posiadającego certyfikat lub zmiany jego stanu zdrowia, która może wpłynąć na jego uprawnienia, w ciągu pięciu dni od powzięcia wiadomości o tych faktach. Ponowne wystawienie zaświadczenia dla pacjenta w celu zakończenia zaświadczenia z wcześniejszą datą. Zdarzenia niepożądane u pacjenta.

Inne przepisy, o których należy pamiętać, to m.in:

  Ubezpieczyciele zdrowotni nie są zobowiązani do pokrycia kosztów medycznej marihuany. Komisarz ds. zdrowia ma prawo do ustalania cen i wydawania niezbędnych rozporządzeń. Aby uniknąć przestępstwa klasy E, lekarze nie mogą wydawać zaświadczeń pacjentom, którzy ich nie potrzebują.

Zgodnie z wynikami ankiety opublikowanej przez organizację Drug Policy Alliance, 29 procent pacjentów stwierdziło, że ich lekarze mają obawy prawne związane z wystawianiem zaświadczeń o stosowaniu medycznej marihuany. W rzeczywistości ryzyko prawne dla lekarzy związane z medyczną marihuaną jest minimalne, ponieważ wystawiają oni jedynie zaświadczenia dla pacjentów. Dopóki przestrzegasz kilku zasad bycia zarejestrowanym lekarzem zajmującym się medyczną marihuaną, nie powinno być żadnych problemów prawnych, o które trzeba się martwić.

W jaki sposób lekarz w Nowym Jorku może uczestniczyć w programie medycznej marihuany?

Aby wziąć udział w nowojorskim programie medycznej marihuany, wystarczy wykonać kilka kroków. Oto, co trzeba zrobić, aby zostać zarejestrowanym lekarzem zajmującym się medyczną marihuaną w stanie Nowy Jork:

  Musisz mieć kwalifikacje do leczenia pacjentów z jednym lub kilkoma poważnymi schorzeniami. Musisz posiadać licencję i dobry stan zdrowia jako lekarz w stanie. Musisz ukończyć czterogodzinny kurs zatwierdzony przez komisarza zdrowia. Musisz być zarejestrowany w NYSDOH.

Możesz spełnić wymagania, aby zostać zarejestrowanym w trzech następujących prostych krokach.

  Kształcenie: Ukończ zatwierdzony kurs online i prześlij do NYSDOH zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zarejestruj się online: Zarejestruj się za pomocą internetowego systemu Health Commerce. Certyfikacja: Po zakończeniu rejestracji wystawić zaświadczenie pacjentom z kwalifikującymi się schorzeniami.

Zatwierdzony czterogodzinny kurs musi obejmować następujące treści:

  Farmakologia konopi indyjskich Przeciwwskazania Skutki uboczne Zapobieganie przedawkowaniu Interakcje leków Dawkowanie Metody podawania Zagrożenia Korzyści Środki ostrożności Nadużywanie Uzależnienie Działania niepożądane

Gdzie można odbyć zatwierdzony kurs online? NYSDOH zatwierdziło dwóch następujących dostawców usług edukacyjnych:

  TheAnswerPage: Ten kurs online, który kosztuje 249 USD, zapewnia punkty kształcenia ustawicznego po jego pomyślnym ukończeniu. The Medical Cannabis Institute: Ten kurs online, opracowany przez Society of Cannabis Clinicians, kosztuje 229 USD i w chwili obecnej nie zapewnia punktów edukacyjnych.

Jak lekarz w stanie Nowy Jork wydaje pacjentom zaświadczenia o stosowaniu medycznej marihuany?

Po zakończeniu procesu rejestracji, będziesz mógł wydawać certyfikaty. Certyfikacja obejmuje:

  Zdiagnozuj u swojego pacjenta kwalifikujący się stan medyczny. Zapoznaj się z rejestrem Prescription Monitoring Program (PMP), aby sprawdzić historię substancji kontrolowanych u twojego pacjenta i określić, czy jest on dobrym kandydatem do programu medycznej marihuany. Złóż formularz online, aby dokonać certyfikacji swojego pacjenta.

Możesz uzyskać dostęp do rejestru PMP poprzez Health Commerce System (HCS). W systemie HCS wypełnisz informacje o pacjencie i prześlesz formularz w celu jego certyfikacji. Należy podać następujące informacje:

  imię i nazwisko, adres siedziby, numer telefonu i adres e-mail numer licencji wydany przez Departament Edukacji Stanu Nowy Jork (New York State Department of Education) Twój numer DEA (Drug Enforcement Administration) Oświadczenie, że posiadasz dobre warunki i licencję w Nowym Jorku oraz aktywną rejestrację w DEA Oświadczenie, że jest się zarejestrowanym w NYSDOH w celu wydawania zaświadczeń.

Należy wypełnić następujące informacje o pacjencie:

  Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail Diagnoza Oświadczenie, że posiadasz kwalifikacje do leczenia stanu pacjenta Oświadczenie, że w twojej profesjonalnej opinii pacjent odniesie korzyści z leczenia medyczną marihuaną Wszelkie zalecenia, które kierujesz do pacjenta i jego opiekunów, dotyczące zatwierdzonej marki i stosowania zatwierdzonej medycznej marihuany Całkowitą ilość zatwierdzonego produktu z medycznej marihuany, która może być wydana pacjentowi, nieprzekraczającą 30-dniowego zapasu Oświadczenie, że wyjaśniłeś potencjalne ryzyko i korzyści związane z leczeniem oraz odnotowałeś te wyjaśnienia w dokumentacji medycznej pacjenta Oświadczenie, że pacjent lub jego opiekun wyraził świadomą zgodę Ważny dokument tożsamości, taki jak prawo jazdy Nowego Jorku lub dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą.

W przypadku pacjentów, którzy są tymczasowymi mieszkańcami Nowego Jorku, należy podać:

  Data wygaśnięcia certyfikatu Datę wygaśnięcia zaświadczenia, która nie powinna być dłuższa niż jeden rok od daty wydania, chyba że pacjent jest śmiertelnie chory.

W przypadku pacjenta, który nie jest mieszkańcem Nowego Jorku, ale korzysta z opieki i leczenia w tym stanie, zaświadczenie powinno być ważne przez okres nie dłuższy niż ten, w którym pacjent spodziewa się korzystać z leczenia w Nowym Jorku, i nie powinno być ważne dłużej niż jeden rok.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Wyślij i wydrukować jeden egzemplarz, który należy przekazać pacjentowi, a drugi zachować w swojej praktyce przez pięć lat. Na wydrukowanym zaświadczeniu należy umieścić datę i odręczny podpis.

W jaki sposób twój pacjent lub jego opiekun może otrzymać medyczną marihuanę?

Po wystawieniu zaświadczenia pacjent musi uzyskać kartę identyfikacyjną rejestru poprzez wypełnienie wniosku w NYSDOH. Podczas procesu składania wniosku pacjent musi wyznaczyć maksymalnie dwóch opiekunów, którzy będą posiadać i kontrolować medyczną marihuanę w jego imieniu. Wyznaczeni opiekunowie muszą również złożyć osobny wniosek i zarejestrować się w NYSDOH, aby otrzymać kartę identyfikacyjną.

Wyznaczanie opiekunów

Aby zostać wyznaczonym opiekunem, dana osoba musi wykonać następujące kroki:

  Złożyć wniosek i otrzymać kartę identyfikacyjną zarejestrowanego opiekuna uiścić bezzwrotną opłatę za wniosek w wysokości 50 dolarów, chyba że stwierdzona zostanie trudna sytuacja finansowa Udowodnić, że jest się rezydentem na podstawie ważnego prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej dla osób niebędących kierowcami.

W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku NYSDOH zatwierdza, odrzuca lub stwierdza, że wniosek jest niekompletny. Jeśli wniosek jest nieprawidłowy lub niekompletny, NYSDOH powiadamia opiekuna na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie i wyjaśnia, jakie dokumenty są potrzebne do kontynuacji. Po wypełnieniu wniosku opiekun otrzymuje kartę identyfikacyjną rejestru.

Jeśli NYSDOH zażąda dodatkowych informacji, wnioskodawca będzie miał 30 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie departament odrzuci wniosek. Podobnie, NYSDOH może odmówić rejestracji, jeśli wnioskodawca jest już wyznaczonym opiekunem dla pięciu aktualnie certyfikowanych pacjentów lub nie poda dokładnych informacji.

Karty identyfikacyjne medycznej marihuany

Kiedy certyfikowani pacjenci i wyznaczeni opiekunowie otrzymają swoje karty identyfikacyjne, mogą udać się do jednej z zarejestrowanych dyspensarni w stanie, aby kupić zatwierdzone produkty. Każda zarejestrowana organizacja może mieć maksymalnie cztery poradnie. Poniżej znajduje się lista zarejestrowanych poradni w Nowym Jorku:

  Columbia Care NY, LLC Etain, LLC MedMen, Inc. PharmaCann, LLC Vireo Health of New York, LLC NYCANNA, LLC, DBA Terradiol New York Fiorello Pharmaceuticals, Inc. Valley Agriceuticals, LLC Citiva Medical, LLC PallaTech NY, LLC, DBA Curaleaf

Podstawowe korzyści z uzyskania karty marihuany w Nowym Jorku

Po uzyskaniu karty identyfikacyjnej rejestru, pacjent może czerpać korzyści z leczenia medyczną marihuaną bez reperkusji prawnych. Tak długo, jak pacjent przestrzega zasad i nosi przy sobie kartę, kiedy jest w posiadaniu medycznej marihuany, może:

  Posiadać marihuanę bez ryzyka aresztowania Oszczędzać pieniądze, w przeciwieństwie do nielegalnego zakupu rekreacyjnej marihuany w celu złagodzenia objawów choroby cieszyć się korzyściami zdrowotnymi płynącymi z produktów z marihuaną, które zostały wyprodukowane specjalnie w celu leczenia chorób medycznych Bezpiecznie używać produktów z marihuaną pod opieką lekarza Spożywać produkty z marihuany, które nie wymagają niebezpiecznego i niezdrowego palenia.

Co może, a czego nie może zrobić lekarz wydający zaświadczenie w Nowym Jorku

Jako zarejestrowany lekarz, istnieją pewne rzeczy, które możesz, a których nie możesz robić, jeśli chodzi o wydawanie zaświadczeń. Istotne jest, aby unikać wydawania zaświadczeń pacjentom, którzy nie cierpią na schorzenia kwalifikujące. Ogólnie rzecz biorąc, masz prawo i jesteś odpowiedzialny za:

  wystawiania zaświadczeń dla pacjentów Zgłaszania działań niepożądanych Ponownej certyfikacji pacjenta Identyfikowania zarejestrowanych organizacji uczestnictwa w kursach wyłącznie w celu uzyskania punktów edukacyjnych bez rejestracji w programie medycznej marihuany Zalecać dawki i formy

Jako zarejestrowany lekarz, nie możesz:

  Wydawać zaświadczeń osobom, które ich nie potrzebują wydawać certyfikatów sobie, współpracownikom lub członkom rodziny Przydzielać wielu certyfikatów w tym samym czasie Wydawać marihuany Poświadczać pacjentów do korzystania z medycznej marihuany bez przechodzenia przez proces rejestracji w stanie Nowy Jork.

Zarejestruj się z nami już dziś

Czy jesteś gotowy, aby pomóc swoim pacjentom z trudnymi objawami i dołączyć do ekscytującego frontu, jakim jest medyczna marihuana? Czy jesteś już zarejestrowanym lekarzem? Jeśli tak, nie zapomnij zarejestrować się tutaj, w najbardziej zaufanym źródle dla lekarzy i pacjentów poszukujących wskazówek i informacji na temat medycznej marihuany.

Ponieważ medyczna marihuana jest stosunkowo nowa, chcesz być informowany o wszelkich wprowadzanych zmianach. Nasza strona pomoże Ci być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi medycznej marihuany w stanie Nowy Jork. Kiedy zarejestrujesz się u nas jako certyfikowany lekarz, będziesz czerpać następujące korzyści.

  Ekspozycja: Tysiące pacjentów, którzy potrzebują leczenia medyczną marihuaną, będzie mogło znaleźć Twoją praktykę. Łatwa komunikacja: Dla wygody i bezpieczeństwa będziesz otrzymywać wstępnie zakwalifikowane zapytania o wizytę od pacjentów bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail. Zgodność z przepisami: Cenimy sobie bezpieczeństwo Twoich danych i przestrzegamy przepisów HIPAA. Nasza usługa jest zgodna z wymaganiami branży kart płatniczych. Zasoby: Dostęp do dziesiątek zasobów, które pomogą Ci rozpocząć certyfikację pacjentów.

Zarejestruj się na naszej stronie, aby nawiązać kontakt z pacjentami lub zapisz się na nasz bezpłatny miesięczny biuletyn już dziś!Dr Mieczysław Konecki

Asystent w British Science Academy