Zaskakujące sposoby odmiennego postrzegania marihuany przez kobiety i mężczyzn

Zaskakujące sposoby odmiennego postrzegania marihuany przez mężczyzn i kobiety

Posted by Marihuana Doctors on 08/14/2019 in Medyczna marihuana

Zaktualizowano 21 stycznia 2020. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Używanie konopi indyjskich stale rośnie i wydaje się, że kobiety stanowią znaczną większość tych nowych konsumentów. Jednak przynajmniej na forum opinii publicznej mężczyźni nadal bardziej popierają legalizację niż kobiety, i to z niemałym marginesem: 57% do 49%. Jest to niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że w wielu kwestiach kobiety są płcią bardziej liberalną.

Prawda jest taka, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zarówno mężczyźni, jak i kobiety w mniej więcej tym samym tempie popierali marihuanę do celów medycznych i rekreacyjnych. Mimo to różnica w poparciu dla marihuany wśród obu płci utrzymuje się. Co więc się dzieje?

Co stoi za "odwrotną" różnicą między płciami w legalizacji?

Przyjrzyjmy się kilku możliwym wyjaśnieniom:

    Kobiety na ogół preferują "bezpieczniejszą" politykę. Co zaskakujące, nie jest to tylko kwestia "mam". Stare badania wykazały, że ochrona dzieci przed upadkiem społeczeństwa mogła być częścią debaty na temat legalizacji marihuany dziesiątki lat temu, ale najnowsza analiza pokazuje, że rodzicielstwo wcale nie wyjaśnia różnicy w poparciu dla legalizacji marihuany ze względu na płeć. W rzeczywistości ani matki, ani ojcowie nie są bardziej skłonni sprzeciwiać się legalizacji niż osoby, które nie mają dzieci. Skłonność kobiet do głosowania "bezpieczniej" wyjaśnia jednak różnice między płciami w wielu innych kwestiach, takich jak środowisko, zdrowie i nauka - np. globalne ocieplenie i energia jądrowa. Ale czy to naprawdę może być pełna historia? Kobiety są bardziej religijne niż mężczyźni. Niektórzy dopatrują się w religijności wyjaśnienia różnicy między płciami, jeśli chodzi o poparcie dla legalizacji. Chociaż kobiety są generalnie bardziej liberalne, badania pokazują, że częściej chodzą do kościoła i częściej niż mężczyźni identyfikują się z chrześcijaństwem (szczególnie z "Born Again" - sektą, która stawia dość twarde warunki, jeśli chodzi o nielegalne narkotyki). W kilku innych badaniach wykazano, że religia może sprawić, że ludzie bardziej nie aprobują marihuany i są mniej otwarci na próbowanie narkotyków (logika ta może również wyjaśniać, dlaczego więcej kobiet sprzeciwia się seksowi pozamałżeńskiemu i pornografii). Ale mimo to wydaje się, że to rozumowanie nie jest zbyt trafne. Więcej mężczyzn używa marihuany niż kobiet. Najprostszym i najbardziej oczywistym wyjaśnieniem - a zatem, zgodnie z zasadami brzytwy Occama, najbardziej prawdopodobnym - jest to, że mężczyźni używają marihuany liczniej i częściej niż kobiety. Mniej więcej trzy czwarte palaczy marihuany to mężczyźni. I to się sprawdza: po uwzględnieniu używania marihuany różnica w poparciu legalizacji dla obu płci niemal znika. Wygląda na to, że kontakt z marihuaną i doświadczenie w jej używaniu sprzyjają nie tylko znajomości (korzyści i negatywnych stron używania marihuany), ale także przychylności politycznej.

Dlaczego więcej mężczyzn używa marihuany niż kobiet?

Przyczyn tej różnicy między płciami może być kilka (i obie mogą brzmieć znajomo):

    Mężczyźni są bardziej tolerancyjni na ryzyko. Choć uczeni lubią dyskutować, dlaczego tak jest, badacze wykazali, że mężczyźni mają większą tolerancję na podejmowanie ryzyka niż kobiety. Innymi słowy, używając tego samego rozumowania, co "kobiety wolą bezpieczniejszą opcję" - w ostatecznym rozrachunku, bez względu na to, czy legalizacja jest, czy nie jest ryzykowna, obecnie więcej mężczyzn niż kobiet wydaje się być gotowych do podjęcia działań w tym kierunku. Kobiety zostały pominięte w badaniach nad konopiami indyjskimi. Większość wysokiej jakości badań z udziałem ludzi dotyczyła wpływu konopi indyjskich na uśmierzanie bólu - jednak w bardzo niewielu z nich analizowano różnice w zależności od płci. Tymczasem dowiadujemy się, że konopie indyjskie są prawdopodobnie lekiem, który wywołuje różne reakcje w zależności od poziomu hormonów - w tym hormonów płciowych. Badania sugerują, że u kobiet marihuana może powodować więcej niepożądanych skutków ubocznych niż u mężczyzn, podczas gdy mężczyźni mogą odczuwać większą ulgę w bólu. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba kobiet używających marihuany rośnie, ważne jest, aby uwzględniać te różnice między płciami - podczas prowadzenia badań, opracowywania polityki w tym zakresie oraz edukacji społeczeństwa.

W miarę jak nowe przepisy dotyczące marihuany będą się rozprzestrzeniać w całym kraju, marihuana będzie tracić swoje piętno. A w miarę wyrównywania się wskaźników konsumpcji wśród kobiet i mężczyzn, najprawdopodobniej zmniejszy się różnica w legalizacji marihuany między płciami. Bo tak jak w przypadku wielu ruchów obywatelskich w naszej historii, niezależnie od koloru skóry czy płci: wraz z ujawnieniem, edukacją i akceptacją kulturową przychodzi poparcie polityczne.

O Autorce

Sarah A. Lybrand jest pisarką specjalizującą się w tematyce stylu życia, zdrowia, finansów i zabawy. Pisała między innymi dla Bust, Juno, Yahoo, MarketSmiths i Toast Media.Dr Mieczysław Konecki

Asystent w British Science Academy